സുരക്ഷയില്ലാത്ത വീട്ടിൽ ഏഴു വയസ്സുകാരി മകളെ ഉൾപ്പെടെ ഉപേക്ഷിച്ചു കാമുകനൊപ്പം ഇറങ്ങിപ്പോയി; യുവതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു മജിസ്ട്രേറ്റ്

അരക്ഷിതാവസ്ഥയിൽ സുരക്ഷിതമില്ലാത്ത വീട്ടിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് കാമുകനൊപ്പം പോയെന്ന കുറ്റത്തിനാണ് കോടതി ഇവരെ റിമാൻഡ് ചെയ്തത്....