വിമതർ നഗരം പിടിച്ചെടുത്തു

മാലി(കിദാൽ):മാലിയില്‍ കിദാല്‍ നഗരം വിമതര്‍ പിടിച്ചെടുത്തു. മാലിയില്‍ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച സൈന്യം  അധികാരം പിടിച്ചടക്കിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് അനിശ്ചിതത്വം മുതലെടുത്ത് ടൂറെഗ് വിമതര്‍