ജിഷ നാട്ടില്‍ എത്തിയത് തന്റെ മകളെ കൂട്ടി തിരികെ പോകാനായിരുന്നു: അമ്മയ്ക്ക് കാണേണ്ടിവന്നത് മിയമോളുടെ മൃതദേഹം

അമ്മ നാട്ടില്‍ എത്തിയത് തന്റെ പൊന്നുമകളെ കൂട്ടി തിരികെ പോകാനായിരുന്നു; പക്ഷെ അമ്മയെത്തും മുമ്പേ മിയാമോള്‍ യാത്രയായിരുന്നു; അമ്മ ജിഷക്ക്