ഖുശ്ബുവിന്റെ മാപ്പപേക്ഷ സ്വീകരിക്കില്ല; ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ സംഘടന

പക്ഷെ ഖുശ്ബുവിന്റെ മാപ്പപേക്ഷ തങ്ങള്‍ സ്വീകരില്ലെന്നാണ് തമിഴ്‌നാട്ടിലെ അസോസിയേഷന്‍ ഫോര്‍ റൈറ്റ്‌സ് ഓഫ് ഡിഫറന്റ്‌ലി ഏബിള്‍ഡ് ആന്റ് കെയര്‍ഗിവേഴ്സ്