കോൺഗ്രസിനെതിരായ പരാമർശം; മാപ്പ് പറഞ്ഞ് ബിജെപി നേതാവ് ഖുശ്ബു

കോൺഗ്രസിനെതിരായി പറഞ്ഞ പരാമർശത്തിൽ മാപ്പ് പറഞ്ഞ് നടിയും ബിജെപി നേതാവുമായ ഖുശ്ബു(Khushboo). മാനസിക വളർച്ചയില്ലാത്ത പാർട്ടിയാണ് കോൺഗ്രസ്

‘കോൺഗ്രസ്സിൽ പൊതുസമ്മതിയില്ലാത്ത നേതാക്കൾ, ആത്മാർത്ഥതയുള്ളവരെ അടിച്ചമർത്തുന്നു’; ഖുഷ്ബു കോൺഗ്രസ് വിട്ടു

കോൺഗ്രസ്സിൽ പൊതുസമ്മതിയില്ലാത്ത നേതാക്കൾ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നുവെന്നും ആത്മാർത്ഥതയുള്ളവരെ അടിച്ചമർത്തുന്നുവെന്നും കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധിക്കെഴുതിയ രാജിക്കത്തിൽ ഖുശ്ബു