ഭാര്യമാരെ സ്‌നേഹിക്കുന്നുവെങ്കില്‍ മതംമാറി ഹിന്ദുവാകാന്‍ അമീര്‍- ഷാരൂഖ്- സെയ്ഫ് അലിഖാന്‍മാരോട് ഹിന്ദുമഹാസഭ

ഭാര്യമാരെ സ്‌നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ ആമിറും ഷാരൂഖും സെയ്ഫ് അലിഖാനും ഹിന്ദു മതം സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഹിന്ദു മഹാസഭ. സംഘടനയുടെ വാരികയായ ഹിന്ദു സഭാ