യുവ സംവിധായകര്‍ സിനിമ ചെയ്യേണ്ടത് സമൂഹത്തിനുവേണ്ടി; മനസ് തുറന്ന് ഈജിപ്ഷ്യന്‍ ഫിലിം മേക്കര്‍ ഖൈറി ബെഷ്‌റ

യുവ സംവിധായകരെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളും ബെഷ്‌റ പങ്കുവച്ചു. പണത്തിനും പ്രശസ്തിക്കും വേണ്ടിയല്ല മറിച്ച് സമൂഹത്തിനുവേണ്ടിയാണ് അവര്‍ സിനിമയെടുക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഇന്തയന്‍