സംസ്ഥാനത്തിന് മണ്ണെണ്ണ വിഹിതം വര്‍ധിപ്പിക്കില്ലെന്ന് കെ.വി തേമസ്

കേന്ദ്രം കേരളത്തിന് നല്‍കുന്ന   മണ്ണെണ്ണ വിഹിതം വര്‍ധിപ്പിക്കാനാവില്ലെന്ന്   കേന്ദ്രമന്ത്രി  കെ.വി തോമസ്.  മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകള്‍ക്ക്   മണ്ണെണ്ണ ആവശ്യമാണെങ്കില്‍   പ്രത്യേക അപേക്ഷ

സംസ്ഥാനത്ത് മണ്ണെണ്ണ വിതരണം നിലച്ചു

സംസ്ഥാനത്ത്  റേഷന്‍ കടകള്‍ വഴിയുള്ള  മണ്ണെണ്ണ  വിതരണം  നിലച്ചു.  ഈ മാസം മുതല്‍ കേന്ദ്രം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ  മണ്ണെണ്ണ വിഹിതം വെട്ടിക്കുറച്ചതുകൊണ്ട്