മോദിഫൈഡ് ആകാത്തതാണ് കേരളത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം: വൈറലായി ജോണ്‍ എബ്രഹാമിന്റെ പ്രതികരണം

രാജ്യത്തെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ വച്ച് നോക്കുമ്പോള്‍ കേരളം ‘മോദി’ഫൈഡ് ആകാത്തത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന ചോദ്യത്തിനാണ് താരം തന്റെ നിലപാട്