ഇല്ലാത്ത കേസുണ്ടാക്കി `സഹായിക്കുന്ന´ പൊലീസ്: പോക്സോ കേസിൽ പ്രതിയാക്കുമെന്നു പറഞ്ഞു കൈക്കൂലി വാങ്ങിയ പൊലീസ് ഉദ്യോ​ഗസ്ഥൻ പിടിയിൽ

കഴിഞ്ഞ മാസം ഷൊർണൂർ പൊലിസിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതും പ്രതിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതുമായ പോക്സോ കേസിൽ സിഐയും എസ്ഐയും ബിനോയിയെ സംശയിക്കുന്നു എന്നുപറഞ്ഞാണ്