ലോട്ടറി നികുതി ഏകീകരിച്ച് ജിഎസ്ടി കൗണ്‍സില്‍; കേരള സര്‍ക്കാരിന് വന്‍ നഷ്ടം

സംസ്ഥാന ലോട്ടറിക്കും ഇടനിലക്കാര്‍ നടത്തുന്ന മറ്റ് സംസ്ഥാന ലോട്ടറികള്‍ക്കും നികുതി 28% ഏകീകരിച്ച് ജിഎസ്ടി കൗണ്‍സിലിന്റെ തീരുമാനം

തിരൂരിലെ ലോട്ടറി ഓഫീസിൽ നിന്നും കാണാതായ ലക്ഷങ്ങൾ വിലവരുന്ന 22,000 ടിക്കറ്റുകൾ എവിടെ; ഓഡിറ്റ് വിഭാഗത്തിന്റെ മിന്നൽ പരിശോധന

തിരൂരിലെ ലോട്ടറി വകുപ്പിന്‍റെ ഓഫീസിൽ ലോട്ടറി വകുപ്പ് ഓഡിറ്റ് വിഭാഗത്തിന്റെ മിന്നൽ പരിശോധന. ലക്ഷങ്ങൾ വിലവരുന്ന 22,000 ടിക്കറ്റുകൾ

ലോട്ടറിയടിച്ച സന്തോഷത്തിൽ പെട്രോൾ പമ്പിനും മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിനും വിലപറഞ്ഞു; കടം വാങ്ങി കൂട്ടുകാർക്ക് ചിലവ് നടത്തി: ടിക്കറ്റ് ബാങ്കിൽ എത്തിയപ്പോൾ മുരളി കിട്ടുണ്ണിയായി

ഇതിനിടെയാണ് ശരിക്കും ഒന്നാം സമ്മാനം ലഭിച്ച ഇതരസംസ്ഥാനത്തൊഴിലാളി എത്തിയത്....