കോവിഡ് കാലത്ത് സംസ്ഥാനതലത്തില്‍ ശ്രദ്ധയാകര്‍ഷിച്ച കാസര്‍കോടന്‍ മാതൃകകള്‍ പരിചയപ്പെടാം

പിന്നീട് കണ്ണൂരും തലസ്ഥാന നഗരിയായ തിരുവനന്തപുരം അടക്കമുള്ള ജില്ലകളിലും ഈ പദ്ധതിയെ അതേപടി നടപ്പിലാക്കുകയായിരുന്നു.