പ്ലസ്ടു സ്‌കൂളുകളില്‍ 379 അധികബാച്ചുകള്‍ കൂടി അനുവദിക്കാന്‍ മന്ത്രിസഭ തീരുമാനം

പ്ലസ് ടു സ്‌കൂളുകളില്‍ 379 അധിക ബാച്ചുകള്‍ കൂടി അനുവദിക്കാന്‍ മന്ത്രിസഭായോഗത്തില്‍ തീരുമാനമായി. ഇതോടെ പുതിയ സ്‌കൂളുകളടക്കം ആകെ 699