ഫയര്‍ എന്‍ജിനുകള്‍ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിനല്ലാതെ മറ്റാവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതു കര്‍ശനമായി നിരോധിച്ചു ഫയര്‍ഫോഴ്‌സ് കമന്‍ഡാന്റ് ജനറലിന്റെ ഉത്തരവ്

ഫയര്‍ എന്‍ജിനുകള്‍ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിനല്ലാതെ മറ്റാവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതു കര്‍ശനമായി നിരോധിച്ചു ഫയര്‍ഫോഴ്‌സ് കമന്‍ഡാന്റ് ജനറല്‍ ഡോ. ജേക്കബ് തോമസ് ഉത്തരവിട്ടു. ഇനിമുതല്‍