സുരേന്ദ്രൻ മഞ്ചേശ്വരത്ത് നിന്നെങ്കിൽ ജയിച്ചേനെ: കോന്നിയിൽ നിർത്തിയത് തോൽപ്പിക്കാനെന്ന് പിസി ജോർജ്

കെ സുരേന്ദ്രനെ തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കോന്നിയിൽ മത്സരിപ്പിച്ചതെന്ന ആരോപണവുമായി പിസി ജോർജ് എംഎൽഎ