ബീമാപള്ളിയില്‍ വ്യാജ സിഡി റെയ്ഡിനെത്തിയ പോലീസിനെ ആക്രമിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം ബീമാപള്ളിയില്‍ വ്യാജ സിനിമ സിഡി റെയ്ഡ് നടത്താനെത്തിയ പോലീസുകാരെ ആക്രമിച്ചു. ഒരു പോലീസുകാരന് പരുക്കേറ്റു. കേരള പോലീസിന്റെ ആന്റി