യൂട്യൂബ് വീഡിയോയില്‍ കന്യാസ്ത്രീകളെ അധിക്ഷേപിച്ചു; കെന്നഡി കരിമ്പിന്‍കാലയില്‍ അറസ്റ്റില്‍

സംസ്ഥാന ഐടി ആക്ടിലെ വിവിധ വകുപ്പുകളാണ് ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ നിലവില്‍ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. 2018 ലായിരുന്നു കേസിന് ആസ്പദമായ സംഭവം.