കേദാർനാഥ്‌ സന്ദർശനം; പ്രധാനമന്ത്രി പുനര്‍നിര്‍മ്മിച്ച ശങ്കരാചാര്യ പ്രതിമ രാജ്യത്തിന് സമര്‍പ്പിച്ചു

സംസ്ഥാനത്തെ സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കേയാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ വികസന നേട്ടം ഉയര്‍ത്തികാണിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഈ വന്‍പരിപാടി നടത്തുന്നത്.