നന്ദന്‍കോട് കൂട്ടക്കൊല നടന്നത് മാസങ്ങള്‍ നീണ്ട പദ്ധതിക്കൊടുവില്‍; കാരണം അവഗണന: ആഭിചാരക്രിയാ വാദങ്ങള്‍ വെറും പുകമറ

നന്തന്‍കോട് കൂട്ടക്കൊല നടന്നത് നടന്നത് മാസങ്ങള്‍ നീണ്ട ആസൂത്രണങ്ങള്‍ക്കൊടുവിലെന്ന് പ്രതി കേഡല്‍ ജീന്‍സണ്‍ രാജയുടെ മൊഴി. തനിക്കു വീട്ടില്‍ നിന്ന്