ക്യാന്‍സര്‍ ഇല്ലാതെ കീമോ ചികിത്സ; രജനിക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ പ്രഖ്യാപിച്ചു

കാന്‍സര്‍ ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും കീമോ തെറാപ്പിക്ക് വിധേയയാക്കിയ ആലപ്പുഴ കുടശ്ശനാട് സ്വദേശി രജനിക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു. നഷ്ട പരിഹാരമായി മൂന്നു