മാണി കോണ്‍ഗ്രസ് ഓഫീസിലിരുന്ന് പ്രവര്‍ത്തകരുടെ മദ്യപാനം; കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിലെ കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് ഓഫീസ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അടച്ചുപൂട്ടി

മണ്ഡലം കമ്മറ്റി ഓഫീസിലിരുന്ന് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ മദ്യപിക്കാറുണ്ടെന്ന ആരോപണത്തെ തുടര്‍ന്ന് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിലെ കേരള കോണ്‍ഗ്രസ്(എം) മണ്ഡലം കമ്മറ്റി ഓഫീസ് അടച്ചുപൂട്ടി. ജില്ലാ