പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി തന്റെ ആരാധ്യ പുരുഷനാണെന്ന് ചലച്ചിത്ര താരം കവിയൂര്‍ പൊന്നമ്മ

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി തന്റെ ആരാധ്യ പുരുഷനാണെന്ന് ചലച്ചിത്ര താരം കവിയൂര്‍ പൊന്നമ്മ. സത്യസന്ധത കൈ മുതലായുളള അദ്ദേഹത്തെ ഏവരും

പണ്ഡിറ്റിന്റെ അമ്മയാകാൻ താനില്ലെന്ന് കവിയൂർ പൊന്നമ്മ

സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റിന്റെ അമ്മയായി താൻ അഭിനയിക്കില്ലെന്ന് കവിയൂർ പൊന്നമ്മ.തൃശൂരില്‍ കലോത്സവത്തിനോടനനുബന്ധിച്ച് നടന്ന മക്കളോടൊപ്പം എന്ന പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുക്കുകയായിരുന്നു കവിയൂർ പൊന്നമ്മ.സ്കൂൾ