തിരുവള്ളുവരെ പോലെ തന്നെയും ബിജെപി കാവിവല്‍ക്കരിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നു; ആരോപണവുമായി രജനികാന്ത്

തമിഴ്‍നാട്ടിൽ ബിജെപി തിരുവള്ളുവരെ പോലെ തന്നെയും കാവിവല്‍ക്കരിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹംആരോപിച്ചു.