എട്ടുവയസുകാരിയെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ച അമ്മയുടെ കാമുകൻ അറസ്റ്റിൽ; കുട്ടിയെ മർദ്ദിക്കുന്നത് കണ്ടുനിന്ന അമ്മയും കുടുങ്ങും

ഭർത്താവിന് തളർവാതം വന്ന് കിടപ്പിലായതിനെ തുടർന്നാണ് യുവതി മക്കളോടൊപ്പം മാറിത്താമസിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്....