മുന്‍ ഇസ്രേലി പ്രസിഡന്റിനു ഏഴു മണിക്കൂര്‍ സ്വാതന്ത്ര്യം

ലൈംഗിക പീഡനക്കേസില്‍ ജയില്‍ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന മുന്‍ ഇസ്രേലി പ്രസിഡന്റ് മോഷെ കട്‌സാവിനു ഇന്നലെ ഏഴു മണിക്കൂര്‍ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിച്ചു. മകന്റെ