നവംബര്‍ 13-ലെ ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കണമെന്ന് ഹരിതട്രൈബ്യൂണല്‍

കസ്തൂരിരംഗന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം വീണ്ടും നിലപാട് മാറ്റിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് അന്തിമ വിജ്ഞാപനം വരുന്നതുവരെ നവംബര്‍

കസ്തൂരിരംഗന്‍: നവംബര്‍ 13ലെ ഉത്തരവ് തന്നെ നിലല്‍ക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രം

പശ്ചിമഘട്ട സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കസ്തൂരിരംഗന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടിന്മേല്‍ അന്തിമ വിജ്ഞാപനം ഇറങ്ങുന്നത് വരെ കഴിഞ്ഞ നവംബര്‍ 13-ന് പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ് നിലനില്‍ക്കുമെന്ന്

കസ്തൂരിരംഗന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട്; കരട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയുള്ളകസ്തൂരിരംഗന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടിന്മേല്‍ കരട് വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പരിസ്ഥിതിമന്ത്രാലയത്തിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിലാണ് വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. കേരളം മുന്നോട്ടുവച്ച എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും

കസ്തൂരി രംഗന്‍ കരടുവിജ്ഞാപനത്തിനു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ അനുമതി

കസ്തൂരി രംഗന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ കരടുവിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിനു കേന്ദ്രതെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിനു അനുമതി നല്‍കി. നേരത്തെ കരട് വിജ്ഞാപനം ഇറക്കുന്നതിനു

കസ്തൂരിരംഗന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് നടപ്പാക്കാത്തവര്‍ക്ക് വോട്ടെന്ന് ഇടയലേഖനം

കസ്തൂരി രംഗന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് നടപ്പാക്കാത്തവര്‍ക്ക് വോട്ടുചെയ്യണമെന്ന് കെ.സി.ബി.സി ഇടയലേഖനത്തിലൂടെ ആഹ്വാനം ചെയ്തു. പശ്ചിമഘട്ടത്തില്‍ ആശങ്കയോടെ ജീവിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരായ കൃഷിക്കാരുടെ സംരക്ഷണം

കസ്‌തൂരി രംഗന്‍ അതിരപ്പള്ളി സന്ദര്‍ശിച്ചു

പശ്ചിമഘട്ട സംരക്ഷണത്തിനായുള്ള ഗാഡ്‌ഗില്‍ കമ്മിറ്റി റിപ്പോര്‍ട്ടിലെ പരാമര്‍ശങ്ങളെക്കുറിച്ച്‌ പഠിക്കാന്‍ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട കസ്‌തൂരി രംഗന്‍ കമ്മീഷന്‍ അതിരപ്പള്ളി സന്ദര്‍ശിച്ചു. അടുത്ത മാസം