കെഎസ്ആര്‍ടിസിയില്‍ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാകുന്നു; ദിവസ വേതനത്തിന് ഡ്രൈവര്‍മാരെ നിയമിക്കാന്‍ തീരുമാനം

കെഎസ്ആര്‍ടിസിയില്‍ ഡ്രൈവര്‍മാരില്ലാ ത്തിനെ തുടര്‍ന്ന് പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാകുന്നു. താല്‍ക്കാലിക ഡ്രൈവ്രര്‍മാരെ പിരിച്ചുവിട്ടതാണ് പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം.