ആംബുലൻസിൽ എത്തിയിട്ടും കർണ്ണാടക അതിർത്തി തുറക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചു: ചികിത്സകിട്ടാതെ രോഗി മരിച്ചു

കാസർകോടിൻ്റെ വടക്കേ അതിർത്തി പ്രദേശമായ ഉദ്യാവാറിലുള്ള മകൾക്കൊപ്പമായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത്...