ഒമർ അബ്ദുള്ളയുടെ മോചനം; സഹോദരിയുടെ ഹർജിയിൽ കാശ്മീർ സർക്കാരിന് സുപ്രീംകോടതി നോട്ടീസ്

തന്റെ സഹോദരൻ അനധികൃതമായി വീട്ടു തടങ്കലിൽ ആണെന്നും വേഗത്തിൽ കേസ് പരിഗണിക്കണം എന്നും സാറ ആവശ്യപ്പെട്ടു.