കസാഖിസ്ഥാനിലെ എണ്ണപ്പാടത്ത് സംഘര്‍ഷം; കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മലയാളികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ഇന്ത്യക്കാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണം; എംബസിയോട് കേരള സര്‍ക്കാര്‍

തദ്ദേശീയര്‍ എണ്ണപ്പാട തൊഴിലാളികളെ മര്‍ദ്ദിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നത് പരിഭ്രാന്തി സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്.