ചെമ്പരമ്പാക്കം ജലസംഭരണിയില്‍നിന്നു വെള്ളം തുറന്നുവിട്ട തമിഴ്‌നാട് സര്‍ക്കാരിന് എതിരെ ഡിഎംകെ അധ്യക്ഷന്‍ കരുണാനിധി

ചെമ്പരമ്പാക്കം ജലസംഭരണിയില്‍നിന്നു വെള്ളം തുറന്നുവിട്ട സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ നിലപാടിനെതിരെ ഡിഎംകെ അധ്യക്ഷന്‍ കരുണാനിധി രംഗത്ത്. ഇക്കാര്യത്തില്‍ സര്‍ക്കാരിനു മറയ്ക്കാന്‍ ഒന്നുമില്ലെങ്കില്‍