2ജി അഴിമതിയിൽ ചിദംബരത്തിന്റെ മകന് നേട്ടം

2ജി സ്പെക്ട്രം അഴിമതിയിൽ കേന്ദ്ര മന്ത്രി പി.ചിദംബരത്തിന്റെ മകൻ കാർത്തിക് ചിദംബരത്തിന് സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടായതായി ആരോപണം.ജനത പാർട്ടി നേതാവ് സുബ്രഹ്മണ്യൻ