അയ്യപ്പഭക്തന്മാർ ഓർക്കുക, ഈ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങളെ സഹായിച്ചത് മലയാളസിനിമയിൽ നിന്നും ഞാൻ മാത്രമാണ്; ശബരിമല കർമ്മസമിതിക്ക് ഒരുലക്ഷം രൂപ കൂടി നൽകി സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ്

ശബരിമല കർമ്മസമിതി കെഎം അമ്പതിനായിരം രൂപ നൽകിയതിന് പിന്നാലെ ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൂടി കൊടുത്തുകൊണ്ട് വിമർശകർക്ക് മറുപടി ആയിട്ടാണ്