ടാറ്റാ മോട്ടോഴ്സ് എം ഡിയുടെ മരണം : ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ് കിട്ടിയെന്നു തായ് പോലീസ്

ടാറ്റാ മോട്ടോഴ്സ് എം ഡി കാള്‍ സ്ലിം കെട്ടിടത്തിനു മുകളില്‍ നിന്നും വീണു മരിച്ച മരിച്ച സംഭവം ആത്മഹത്യയാണ് എന്നതിന്

ടാറ്റാ മോട്ടോര്‍സ് എം . ഡി കാള്‍ സ്ലിം ആത്മഹത്യ ചെയ്തതെന്ന് സംശയം

ഇന്നലെ അന്തരിച്ച ടാറ്റാ മോട്ടോര്‍സ് എം . ഡി കാള്‍ സ്ലിം ആത്മഹത്യ ചെയ്തതെന്ന് പോലീസ് സംശയിക്കുന്നു.തായ്ലന്‍ഡിലെ ബാങ്കോക്കില്‍ വെച്ച്