എട്ട് തവണ തുടര്‍ച്ചയായി എം.പിയും ലോക്‌സഭാ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറും രണ്ട് തവണ എം.എല്‍.എയുമായിരുന്ന കരിയാമുണ്ട ഇന്നും വയലില്‍ പണിയെടുക്കുമ്പോള്‍ മകള്‍ തെരുവില്‍ സ്വന്തമായി വിളയിച്ചെടുത്ത മാങ്ങ വില്‍ക്കുന്നു

എട്ട് തവണ തുടര്‍ച്ചയായി എം.പിയും ലോക്‌സഭാ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറും രണ്ട് തവണ എം.എല്‍.എയുമായിരുന്ന നേതാവാണ് കരിയാമുണ്ട നാല്‍പ്പത് വര്‍ഷം മുമ്പ്