ദേശീയ സീനിയര്‍ കരാട്ടേ മത്സരത്തില്‍ സംസ്ഥാന ടീമിനെ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി അനൂപ് നയിക്കും

ഈമാസം 24, 25,26 തീയതികളില്‍  ഡല്‍ഹിയില്‍ നടക്കുന്ന ദേശീയ സീനിയര്‍ കരാട്ടേ മത്സരത്തില്‍ സംസ്ഥാന ടീമിനെ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി  അനൂപ്