ഇംഗ്ലണ്ട് കോച്ച് കാപ്പെല്ലോ രാജിവച്ചു

ഇംഗ്ലണ്ട് ഫുട്‌ബോള്‍ ടീമിന്റെ പരിശീലകസ്ഥാനത്തുനിന്ന് ഫാബിയോ കാപ്പെല്ലോ രാജിവച്ചു. ജോണ്‍ ടെറിയെ ക്യാപ്റ്റന്‍ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ഫുട്‌ബോള്‍ അസോസിയേഷന്‍ നീക്കിയതില്‍