കാപ്പിക്കോ റിസോര്‍ട്ട് പൊളിക്കരുത്: സുപ്രീം കോടതി

പാണാവള്ളി കാപ്പിക്കോ റിസോര്‍ട്ട് പൊളിച്ചു നീക്കരുതെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ്. തല്‍സ്ഥിതി തുടരാന്‍ റിസോര്‍ട്ട് ഉടമകള്‍ നല്കിയ ഹര്‍ജി പരിഗണിച്ച