ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് നാലാം തരംഗം ജൂണില്‍; മുന്നറിയിപ്പുമായി കാണ്‍പൂര്‍ ഐഐടി

പുതിയ ഘട്ടത്തിൽ രോഗവ്യാപനം എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്നത് ഇപ്പോള്‍ പറയാന്‍ കഴിയില്ലെന്നും അത് വൈറസിന്റെ സ്വഭാവമനുസരിച്ചാകുമെന്നും ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു.