പീഡന പരാതി; മേജര്‍ രവിയുടെ സഹോദരൻ കണ്ണന്‍ പട്ടാമ്പിക്ക് പാലക്കാട്‌ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് ഹൈക്കോടതിയുടെ വിലക്ക്

ഒന്നിലധികം തവണ താത്കാലിക ജാമ്യം പോലും കോടതി കണ്ണൻ പട്ടാമ്പിക്ക് നിഷേധിച്ചിരുന്നു.