കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ‘മദ്യപിച്ച കൗമാരക്കാരന്‍’; ചോദ്യം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കുടുംബം നശിപ്പിക്കും: കണ്ണന്‍ ഗോപിനാഥന്‍

കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം തെറ്റായ നിയമമാണെന്ന് ചില ആർഎസ്എസ് പ്രവർത്തകർക്ക് പോലും മനസിലായിട്ടുണ്ട്.