പത്തനംതിട്ട പാര്‍ലമെന്റ് മണ്ഡലത്തില് മത്സരിക്കും- കണ്ണന്താനം

പത്തനംതിട്ട:- തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കുകയാണെങ്കില്‍ പത്തനംതിട്ട പാര്‍ലമെന്റ് മണ്ഡലത്തിലായിരിക്കുമെന്ന് ബി.ജെ.പി ദേശീയ നിര്‍വാഹക സമിതിയംഗം അല്ഫോണ്‍സ് കണ്ണന്താനം അറിയിച്ചു.രാജ്യത്തെ പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിക്കാന്‍