നാല് വര്‍ഷത്തെ വിചാരണ തടവിന് അന്ത്യം; കണ്ണമ്പള്ളി മുരളി ജയില്‍ മോചിതനായി

കഴിഞ്ഞ നാല് വര്‍ഷമായി പൂനെ യെര്‍വാഡ ജയിലില്‍ തടവില്‍ കഴിയുന്ന കണ്ണമ്പള്ളി മുരളിക്ക് ഫെബ്രുവരി 25 നാണ് ബോംബെ ഹൈക്കോടതി