ഇന്ന് തീര്ത്ഥാടനത്തിന്റ് പുണ്യദിനം- തന്ത്രി കണ്ഠര് മഹേശരര്(14/01/2014)

ഇന്ന് തീര്‍ത്ഥാടനത്തിന്റ് പുണ്യദിനം. തീര്‍ത്ഥാടകര്‍ക്ക് നിര്‍വ്രിതിയുടെ നിമിഷങ്ങള്‍. തിരുവാഭരണഭൂഷിതനായ ഭഗവാനെ തൊഴുത്,മകര ജ്യോതികണ്ട് ഭക്തര്‍ മലയിറങ്ങുന്നത് അടുത്ത ഒരു വര്‍ഷത്തെ