സണ്ണി വെയിൻ നായകനാകുന്ന ‘അനുഗ്രഹീതൻ ആന്റണി’യിലെ കാമിനി എന്ന ഗാനത്തിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ വീഡിയോ ദുൽക്കർ സൽമാൻ പുറത്തിറക്കി

നവാഗതനായ പ്രിൻസ് ജോയ് സംവിധായകനായ അനുഗ്രഹീതൻ ആന്റണിയുടെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ സോങ് ദുൽക്കർ സൽമാൻ പുറത്തിറക്കി. തന്റെ ഔദ്യോഗിക