പോര് മുറുകുന്നു: ‘കസേരയുടെ മഹത്വം കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എല്ലാം തുറന്ന് പറയാത്തത്’; മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മറുപടിയുമായി കെമാൽ പാഷ

പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തിയ വിമർശനത്തിന് മറുപടിയുമായി ജസ്റ്റിസ് കെമാൽ പാഷ. ഇരുന്ന പദവിയുടെ മഹത്വം

1947 ഓഗസ്റ്റ് 15 വെള്ളിയാഴ്ചയായതിനാൽ സ്വാതന്ത്ര്യം മറ്റൊരു ദിവസം മതിയെന്നു പറഞ്ഞവരാണ് തീവ്രവാദി ഗോഡ്സേയുടെ അനുയായികൾ: വെള്ളിയാഴ്ച ഇസ്ലാം മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിനാലാണ് അങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്ന് കമാൽ പാഷ

ബ്രട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വതന്ത്ര്യം തരാമെന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിനായി നിശ്ചയിച്ച ദിവസമായിരുന്നു ഓഗസ്റ്റ് 15. എന്നാൽ അന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയായതിനാൽ അതിനെ എതിർത്തവരാണ്