തനിക്ക് ഇതുവരെ ശമ്പളം കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്ന് ലൈവ് വാര്‍ത്താവായനയില്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന്‍; അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ചാനല്‍

പതിവുപോലെ വളരെ സാധാരണ രീതിയിൽ കലിമിനി വാര്‍ത്ത വായിച്ചു തുടങ്ങിയ ശേഷം പ്രധാന വാര്‍ത്തകളുടെ തലക്കെട്ടുകള്‍ വായിച്ച പിന്നാലെ പെട്ടെന്ന്