ചൈനയിലെ ഷാവോലിന്‍ കുങ്ഫു പോരാളികളെ വിസ്മയിപ്പിച്ച് കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം കളരിപ്പയറ്റ്

കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം കളരിപ്പയറ്റ് ചൈനയുടെ മനംകവര്‍ന്നു. കഴിഞ്ഞ വാരം ബീജിങ്ങിലെ ഇന്ത്യന്‍ സ്ഥാനപതി കാര്യാലയത്തില്‍ സംഘടിപ്പിച്ച കേരള സായാഹ്നത്തിലാണ് കളരിപ്പയറ്റും