ദക്ഷിണ സുഡാനില്‍ സര്‍ക്കാരും വിമതരും വെടിനിര്‍ത്തല്‍ കരാറില്‍ ഒപ്പുവെച്ചു.

ആഭ്യന്തര കലാപം ശക്തമായ ദക്ഷിണ സുഡാനില്‍ സര്‍ക്കാരും വിമതരും വെടിനിര്‍ത്തല്‍ കരാറില്‍ ഒപ്പുവെച്ചു.ഇത്യോപ്യയില്‍ നടന്ന ചര്‍ച്ചയിലാണ് താല്‍ക്കാലിക കരാറില്‍ ഇരുവിഭാഗവും