ദോശ, സാമ്പാർ, ചോറ്, മീൻ വറുത്തത്,ജ്യൂസ്, ചായ, പലഹാരം, ഏത്തപ്പഴം…: വിഭവസമൃദ്ധം ഐസലേഷൻ വാർഡിലെ ഭക്ഷണം

ഉച്ചയ്ക്കു 12 മണിക്കു ഈണിൻ്റെ സമയമാണ്. ചപ്പാത്തി, ചോറ്, മീൻ വറുത്തത്, തോരൻ, തൈര്, മിനറൽ വാട്ടർ എന്നിവയാണ് മലയാളികൾക്കു